[:en]சொடுக்கு போட்டு சிறு வயதில் விளையாடிய சொடுக்கு தக்காளி.. வெளிநாட்டில் 100கிராம்..29,900ரூபாய்..[:]

Advertisements

[:en]

Physalis minima – குபந்தி(Kupanti), சொடக்கு தக்காளி(sodakku thakkali)

வேரில் இருந்து சாறு எடுத்து காய்ச்சலுக்கு கொடுக்கபடுகிறது.
சிறுநீர், நீர்க்கோவை, புண்கள், இருமல், மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, அரிப்பு மற்றும் செஞ்சருமம் ஆகியவற்றிக்கு பயன்படுத்தப்படும். பேதி குணமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது; மண்ணீரல் கோளாறுகளுக்கு ஒரு தீர்வு.

[:]

You may also like...

Leave a Reply