நற்சிந்தனை – புனித யாத்திரை

Advertisements

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு…..

புனித யாத்திரை:

முன்னோக்கி செல்வதென்றால் ஒரு புனித யாத்திரையில் இருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

ஒருவர் யாத்திரையில் செல்லும் போது, முன்னோக்கி செல்லும் ஒரே சிந்தனை மட்டுமே இருக்கிறது. நம் வாழ்க்கையும் கூட நாம் செய்யும் அனைத்திலும் முன்னேற்றத்தை அனுபவம் செய்யும் ஒரு புனித யாத்திரைதான். சங்கடமான ஏதோ ஒன்று வரும்போது, என்னுடைய பார்வை இலக்கின் மீது மட்டுமே நிலைபெற்றிருக்க வேண்டும், வேறு எதிலும் அல்ல.

தீர்வு:

இன்று நான் அடைய விரும்பும் ஒன்றை என் குறிக்கோளாக நான் கொண்டிருக்கிறேன். இது ஒரு குறுகிய கால இலக்கு அல்லது என்னில் நான் கிரகிக்க வேண்டிய ஒரு குணமாக கூட இருக்கலாம். ஒவ்வொரு முறை நான் எந்தவொரு கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டுள்ளும்போதும், எது தவறாக இருக்கின்றது என்று கவலைக்கொண்டு நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணடிக்காமல் என் இலக்கை அடைவதற்கு என் ஆற்றல்களில் நான் கவனம் கொள்கிறேன்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com