செஞ்சி கோட்டை

Advertisements

ஜெயின் புனிதர்கள் செஞ்சி மலைத்தொடர்களில் 2 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 6 ஆம் நூற்றாண்டு வரை வாழ்ந்து வந்தனர், பல கல் சித்திரங்கள் மற்றும் ஜைனீஸின் சிடாலில் இருப்பதற்கான மற்ற ஆதாரங்களின் வெளிப்பாடாக இருந்தது.

செஞ்சி 600 முதல் 900 கி.பி.க்கு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு கீழ் இருந்தது. கி.பி 900 முதல் 1103 வரை சோழ சாம்ராஜ்யர்கள் ஆட்சி செய்தனர். அத்தியாயம் சோழன் (871-907) மற்றும் ஆத்யா சோழான் II (985-1013) ஆணங்கூரில் உள்ள கல் பாத்திரங்களில் சோழ சாம்ராஜ்யர்கள் செஞ்சி யை ஆளுகிறார்கள் என்று தெளிவாகக் கூறுகிறது.

1014 முதல் 1190 வரையான காலப்பகுதியில் பாண்டிய பேரரசர்கள், சோழ ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் ஹொய்சள மன்னர்கள்  ஆட்சி செய்தனர். கி.பி 1190 முதல் கி.பி 1330 வரை  யதேவா அரசர்கள் ஆட்சி செய்தனர். விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் இது 14 வது நூற்றாண்டின் முடிவில் இருந்து வந்தது, 150 ஆண்டுகளுக்கு இது விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது.

1649-1677 கி.பி. முதல் பிஜப்பூர் சுல்தான்களின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது. மகாராஷ்டிரர்கள் 1677-1697 ஆண்டுகளில் ஆட்சி செய்தனர். 1700-1750 கி.பி. இது 1750 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு ஆட்சிக்கு இடையில் மாற்றப்பட்டது.

 

 

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால சுவடுகளை தன்னகத்தே வைத்துக்கொண்டு தமிழர்களின் அடையாளமாய் உலகத்துக்கு தெறியாமல் உறங்கிக்கொண்டிருக்கிறது செஞ்சி.

 

You may also like...

Leave a Reply