எந்தத் தேதியில்எந்தத் தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும்

Advertisements

[:en]? பெற்றோர்கள் தங்கள்

? செல்போனில்

? குழந்தையின்

? பெயர் மற்றும்

? பிறந்த தேதியை

? எஸ்.எம்.எஸ். செய்தால் போதும்.

? குழந்தைக்கு

? எந்தத் தேதியில்

?எந்தத் தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும்

என்ற ? தகவல் உடனடியாக வந்துவிடும்.

” National Vaccine Remainder ”

என்று இதற்குப் பெயர்.

? இது ஓர் இலவச சேவை.

?? இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் இதைப் பயன்படுத்திப் பலன் பெறலாம்.

✅ இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

???

<Immunize>space<குழந்தையின் பெயர்>space<பிறந்த தேதி>

என்று டைப் செய்து,

566778 எண்ணுக்குத் ? தகவல் அனுப்ப வேண்டும்.

☝உதாரணத்துக்கு, Immunize Rekha 04-07-2014 என்று டைப் செய்து அனுப்புங்கள்.

? உடனே

‘உங்கள் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது’ என்று ? முதல் கட்டத் தகவல் வரும்.

?அடுத்து,

உங்கள் ? குழந்தைக்கு

எந்தத் ? தடுப்பூசி,

? எந்தத் தேதியில் போடப்பட வேண்டும் என்று தகவல் வரும்.

? குழந்தைக்கு 12 வயது ஆகும் வரை இந்தத் தகவல்கள் ? ? ? வந்துகொண்டிருக்கும். ?ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டு நாள் இடை வெளியில் மூன்று முறை நினைவூட்டுவார்கள்.[:de]? பெற்றோர்கள் தங்கள்

? செல்போனில்

? குழந்தையின்

? பெயர் மற்றும்

? பிறந்த தேதியை

? எஸ்.எம்.எஸ். செய்தால் போதும்.

? குழந்தைக்கு

? எந்தத் தேதியில்

?எந்தத் தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும் 

என்ற ? தகவல் உடனடியாக வந்துவிடும்.

” National Vaccine Remainder ” 

என்று இதற்குப் பெயர்.

? இது ஓர் இலவச சேவை.

?? இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் இதைப் பயன்படுத்திப் பலன் பெறலாம்.

✅ இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

???

<Immunize>space<குழந்தையின் பெயர்>space<பிறந்த தேதி>

என்று டைப் செய்து, 

566778 எண்ணுக்குத் ? தகவல் அனுப்ப வேண்டும்.

☝உதாரணத்துக்கு, Immunize Rekha 04-07-2014 என்று டைப் செய்து அனுப்புங்கள்.

? உடனே 

‘உங்கள் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது’ என்று ? முதல் கட்டத் தகவல் வரும். 

?அடுத்து,

உங்கள் ? குழந்தைக்கு

எந்தத் ? தடுப்பூசி,

? எந்தத் தேதியில் போடப்பட வேண்டும் என்று தகவல் வரும். 

? குழந்தைக்கு 12 வயது ஆகும் வரை இந்தத் தகவல்கள் ? ? ? வந்துகொண்டிருக்கும். ?ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டு நாள் இடை வெளியில் மூன்று முறை நினைவூட்டுவார்கள்.[:]

You may also like...

Leave a Reply