நற்சிந்தனை – அமைதி

Advertisements

இன்றைய சிந்தனைக்கு

அமைதி:

அமைதியை அனுபவம் செய்வதென்றால் சக்திவாய்ந்தவராக ஆகுவதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

பெரும்பாலும், நாம் மும்முரமாக இருக்கும்போது, அதிகமானவற்றை நினைவு செய்ய வேண்டும் என்னும்போதும், மனம் முழுவதும் எண்ணங்களால் நிறைகின்றன. மனதில் எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும்போது, அமைதி குறைந்து விடுகிறது. நம்முடைய எண்ணங்களை திசைதிருப்புவதன் மூலம், நாம் மனதை அமைதிபடுத்த முடியும். நாள் முழுவதும் ஒரு சக்திவாய்ந்த எண்ணத்தை மனதில் தொடர்ந்து வைத்திருக்கும்போது, நம்மால் இடைவிடாத அமைதியை அனுபவம் செய்ய முடியும்.

செயல்முறை:

காலையில், என்னுடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும்போது, ஒரு நேர்மறையான, சக்திவாய்ந்த எண்ணத்தின் மீது நான் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக “நான் எப்பொழுதுமே ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி” என்பதாகும். நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த எண்ணத்தை நினைவுசெய்துகொண்டே இருக்கும்போது, நாள் முழுவதும் என்ன நடந்தாலும், என்னுள் அமைதியாக இருப்பதற்கு இந்த எண்ணம் எனக்கு உதவி செய்யும்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com