நற்சிந்தனை – தூய்மை

Advertisements

இன்றைய சிந்தனைக்கு

தூய்மை:

தூய்மையானது மன ஒருமைப்பாட்டை கொண்டு வருகின்றது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

நாம் தூய்மையாக இருக்கும்போது, கவனமற்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றோம். நமக்கு தேவையானவற்றில், நமக்கு தேவையானபோதெல்லாம், நம்முடைய எண்ணங்களை நம்மால் செலுத்த முடிகின்றது. அலைபாயும் மனதிலிருந்து நாம் விடுபடுவதோடு, சுலபமாக மனம் ஒருநிலைப்படுவதை காண்போம். இது நாம் என்ன செய்ய நினைத்தாலும் அதை மேலும் சுலபமாக சாதிக்க அனுமதிக்கின்றது.

செயல்முறை:

ஒரு காரியத்தில் என்னால் கவனம் செலுத்த இயலாதபோது அல்லது என்னுடைய மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டிருப்பதை நான் காணும்போது, என்னுள் நான் தூய்மையாகவும் நேர்மறையாகவும் இருக்கின்றேனா என நான் கேட்பது அவசியமாகும். எதிர்மறையானவற்றின் சிறு சுவற்றை கூட நான் முயற்சி செய்து நீக்குவது அவசியமாகும். அதன்பின், என்னுடைய மனதை நான் எதில் நிலைக்கச் செய்தாலும், என்னால் சுலபமாக ஒருநிலைபடுத்த முடியும்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com