நற்சிந்தனை – பகுத்தறிதல்

Advertisements

இன்றைய சிந்தனைக்கு

பகுத்தறிதல்:

“உணர்வுகள் நோக்கங்களை மாற்றுகின்றது, அதன் மூலம் செயல்கள் மாறுகின்றன.”

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

நாம் செய்கின்ற அனைத்தும், அக்கணத்தில் நம்முடைய உணர்வுகளை அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் கூட, நாம் உணர்வதை பொருத்து பாதிப்படைகின்றது. சில சமயங்களில் நாம் எதிர்மறையான உணர்வுகளான பொறமை அல்லது மற்றவரை வெறுப்பது போன்றவற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றோம். இந்த உணர்வுகள் கருத்து வேறுபாட்டையும் குழப்பத்தையும் உருவாக்குகின்றன. அடுத்தவர் நல்ல நோக்கத்துடன் ஏதாவது ஒன்றை செய்தாலும் கூட, நம்மால் அதை காண இயலாமல் போகக்கூடும்.

செயல்முறை:

எதிர்மறையான உணர்வுகளில் சிக்கிக்கொள்வதற்கு பதிலாக, நான் அனைத்திலும் உள்ள நேர்மறைதன்மையை பார்த்து என்னுடைய உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்வது அவசியமாகும். நான் வித்தியாசமான முறையில் இந்த உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கும்போது, இது நான் செய்கின்ற காரியங்களை பாதிக்கும். நான் மற்றவர்களிடம் நேர்மறையாக நடந்துகொள்ள ஆரம்பிப்பேன். இது அவர்கள் என்னிடம் நடந்துகொள்ளும் முறையையும் பாதிக்கும்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com