நற்சிந்தனை – அன்பு

Advertisements

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

அன்பு:

சுயத்தின் மீது இருக்கும் அன்பானது ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை கொண்டுவருகின்றது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

உறவுகள் மூலமாக மக்கள் அன்பை எதிர்பார்கின்றார்கள். ஆயினும் இந்த அன்பில் எதிர்பார்புகள் நிறைந்துள்ளன. இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாதபோது, வருத்தப்படும் போக்கு உள்ளது. மற்றவர்களை நேசிப்பதற்கு முன்பு, நம்மை நாம் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

செயல்முறை:

என்னை நான் நேசிக்கும்போது, என்னில் ஒரு பாகமாக இருக்கும் அனைத்து தனித்துவமான பண்புகளையும் நற்குணங்களையும் என்னால் பாராட்ட முடிகின்றது. எனக்குள் நான் சந்தோஷமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர்வதோடு, அந்த அன்பை மற்றவர்களிடம் வெளிக்காட்டவும் முடிகின்றது. நான் அதிகமான அன்பை வெளிப்படுத்தும்போது, பதிலுக்கு அதிக அன்பை பெற்று, என்னுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷத்தால் நிரப்பிக்கொள்கின்றேன்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com