நற்சிந்தனை

Advertisements

 

கடவுளின் அன்பு:

கடவுளின் அன்பு உள்ளிருந்து பூரணத்துவத்தை வெளிக்கொண்டு வருகிறது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

கடவுளுடைய அன்பின் வல்லமை உள்ளுக்குள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அவரின் அன்பு அனைத்து பழைய தேவையற்றவற்றை முடித்துவிடுகிறது. பூரணத்துவத்தின் இயற்கையான இயல்பை அவரை நேசிப்பவரும் அவருடைய அன்பை பெறுபவரும் ஒரு கண்ணாடியைப் போல் ஆகி வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இந்த கண்ணாடியில் மற்றவர்களின் பூரணத்தன்மையும் கூட வெளிப்படுகின்றது.

தீர்வு:

கடவுளுடைய அன்பின் காரணமாக நான் பெறும் அத்தகைய உள்ளார்ந்த வலிமையானது, யாராவது என்னை காயப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது செய்தாலும், என்னை நான் காயப்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேன். மக்கள் எதிர்மறையான விஷயங்களைப் பேசினாலும், அவர்கள் எதிர்மறையான வழியில் என்னை பாதிக்கவோ அல்லது தொடவோ இல்லை. நான் கடவுளின் அன்பில் நிறைந்திருகின்றேன். அது என்னை சுற்றியுள்ளவர்களிடம் இயற்கையாகவே பொங்கி வழிகின்றது.

You may also like...

Leave a Reply