ஓஷோவின் மறுபிறவி(3)

Advertisements

வேறுவகையில், இதைக் கணக்கிடுவது மிகவும் கடினம். ஏனென்றால் உடலோடு இருக்கும் பொழுது கணக்கிடும் கால அளவுக்கும், உடல் இல்லாமல் இயங்கும் நிலையில் உள்ள கால அளவுக்கும் பெருத்த வித்தியாசம் உண்டு.

இந்த 700 வருட இடைவெளி, எனக்குப் பலவித சங்கடங்களை ஏற்படுத்தி விட்டது. அவைகள் என்னவென்றால், முதலில் மறுபிறவி எடுப்பது என்பது போகப் போக மிகவும் கடினமாகி விட்டது. ஆன்மீகத்தில் ஒரு நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு, மறுபிறவி எடுக்க சரியான தாய் தகப்பனார் கிடைப்பது கஷ்டம். ஆனால், புத்தர் மஹாவீரர் காலத்தில், அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை. தினமும், அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு, சரியான கர்ப்பப்பை கிடைப்பது சுலபம்தான்.

இந்த 700 வருட இடைவெளியைப் பொருத்த வரையில், இன்னும் சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில், இதைப் பற்றிப் பேச்சு வரும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை. சில நாட்களுக்கு முன், பூனாவில் திடீரென்று, இந்த விஷயம் மேலே வந்தது. என்னுடைய தாயார் அங்கு வந்தார். ராம்லால் புங்காலியா என்பவர், என் தாயாரிடம், என்னுடைய இளமைக்காலத்தில் குறிப்பிடும்படியான நிகழ்ச்சிகளை ஞாபகப்படுத்தி, சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டிருக்கிறார்.

தொடரும்…

You may also like...

Leave a Reply