படைப்பாற்றல் -ஓஷோ

Advertisements

படைப்பாற்றல் தான் உனது சக்திகளை உருமாற்றம் செய்வதற்கான எனது செய்திஎனது திறவுகோல்
எனது தங்கத் திறவு கோல்
மேலும் மேலும் படைப்பாற்றலோடு இரு
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு உருமாற்றம் தானாகவே நிகழ்வதை நீ காண்பாய்
உனது மனம் மறைந்து விடும்
உனது உடல் முற்றிலும் வேறுபட்ட உணர்வை பெற்று விடும்
மேலும நீ தனியானவன் நீ ஒரு தூய சாட்சி என்கிற இடை விடாத உணர்வுடன் நீ இருப்பாய்

மேலும் அந்த தூய சாட்சி தான் தூய ஆசை
அதைத் தவிர வேறு எதுவும் அல்ல

நான் ஆசைக்கு எதிரானவன் அல்ல
நான் ஆசைகளை எல்லாம் ஆதரிப்பவன்
ஆனால் பொருட்கள் மீதான ஆசைகளைப் பற்றிக் கூறவில்லை
பொருட்கள் மறைந்து போகட்டும்
அப்போது புகையில்லாத் தீச்சுடர் போன்ற ஆசையை நீ பெற்றிருப்பாய்
அது மாபெரும் விடுதலையைக் கொண்டு வந்து விடும்

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com