அது தான் தியானம்-ஓஷோ

Advertisements

என் பள்ளியின் செயல்பாடே மக்களை தியான சக்தியுடன் தயார் செய்து அவர்களை இந்த உலகத்தில் அனுப்பி மன அழுத்தம் கொண்டவர்களுக்கு வழி காட்டி களை அனுப்புவதற்கு தான். நான் உங்கள் சொத்துக்களையோ, வேறு எதையோ துறந்து விடுங்கள் என்று போதிக்கவில்லை. எல்லாமே இருக்கிற படி இருக்கட்டும். உங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் ஒரு விஷயமாக தியானத்தை சேர்த்து கொள்ளுங்கள். இது வரையில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பொருட்களாகவே சேர்த்து கொண்டிருந்தீர்கள்.

இப்போது உங்கள் இருத்தலில் எதையாவது சேர்த்து கொள்ளுங்கள். அது இசைக்கும். அது அற்புதங்களை செய்யும். அது மாய ஜாலம் செய்யும். அது ஒரு வித புதிய திருப்பத்தை தரும். ஒரு புதிய இளமை , ஒரு புதிய புத்துணர்ச்சியை உருவாக்கும்.

மனது எனும் பிரச்சினை என்பது பெரியது. ஆனால் அது தீர்க்க முடியாததல்ல. அதற்கான தீர்வு மிகவும் எளிமையானது. அது தான் தியானம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com